Sunday, 19 February 2012

Aku dipaksa kahwin


Malam tadi disaat mata mula ingin melabuhkan tirainya, saya mendapat satu panggilan telefon dari seorang kenalan yang bertanyakan mengenai hukum kahwin paksa mengikut pandangan Islam. Dalam keadaan sabung2 ayam tu jawapan yang saya berikan agak sedikit beremosi dan tidak menjawab secara jelas (kesuluruhan). Disini saya ingin mohon ampun dan maaf kepada pemanggil tersebut atas ketelanjuran ketidakikhlasan saya menjawab soalan nya. Jadi entry kali ini, saya buat khas untuk yang bertanya dan juga mereka yang ingin mengetahui hukum bila berada dalam situasi yang boleh dikatakan sebagai “diluah mati emak,ditelan mati bapak” ( Dah takda makanan ke sampai nak makan mak bapak tu? Kui3 ) 
 
Perkahwinan merupakan ikatan antara dua insan yang saling bersetuju untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Persetujuan ini amat penting bagi memastikan bahawa perkahwinan tersebut dilangsungkan berdasarkan perasaan kasih sayang dan hormat menghormati.

Menurut undang2 syariah di Malaysia menetapkan bahawa kedua2 pasangan yang ingin berkahwin agar setuju dan rela akan perkahwinan itu.
Dibawah seksyen 13 enakmen undang2 keluarga islam ada menyebut bahawa, sesuatu perkahwinan adalah tidak diakui dan tidak boleh didaftarkan di bawah enakmen berkenaan melainkan kedua2 belah pihak lelaki dan pihak perempuan bagi perkahwinan tersebut bersetuju dan rela hati untuk berkahwin.

Berdasarkan Seksyen 13 ini, perkahwinan yang dilakukan secara paksa, sekiranya dilangsungkan, tidak akan diperakui dan tidak boleh didaftarkan. Perkahwinan itu akan menjadi tidak sah kerana dijalankan tanpa kerelaan pihak perempuan/lelaki.
Kepentingan persetujuan pihak perempuan dalam melangsungkan sesuatu perkahwinan bukan terdapat di bawah undang2 syariah Islam semata2, malah terdapat juga hadis yang menyebut bahawa pihak perempuan perlu bersetuju untuk diijabkabulkan dengan seseorang lelaki sebelum perkahwinan itu dianggap sah.
Di dalam Sahih Bukhari ada diriwayatkan dua hadis mengenai perkara ini, bahawa wali tidak boleh mengahwinkan seorang anak dara atau wanita yang pernah berkahwin tanpa persetujuannya.

Terdapat juga hadis dalam Sunan Nasai Juzuk II bahawa Rasulullah telah menawarkan untuk membatalkan perkahwinan seorang gadis yang telah dikahwinkan oleh bapanya tanpa persetujuannya. Hadis tersebut berbunyi seperti berikut, Adalah diriwayatkan oleh Aishah r.a. bahawa seorang gadis telah datang kepadanya dan berkata bahawa bapanya telah melangsungkan perkahwinannya dengan anak saudara bapanya untuk meringankan kemiskinan pemuda itu melalui perkahwinannya.

Apabila Rasulullah mendengar aduan gadis itu, baginda pun memanggil bapa gadis itu, dan di hadapan bapanya membenarkan gadis itu berkahwin mengikut pilihan gadis itu sendiri. Lalu gadis itupun menjawab: Wahai Rasulullah, saya menerima pilihan bapa saya. Saya hanya mahu kaum perempuan sedar yang mereka mempunyai hak penuh ke atas diri mereka (dalam hal perkahwinan).
Melihat kepada hadis ini, dapatlah disimpulkan bahawa tidak boleh melangsungkan perkahwinan secara paksa.

Istilah ' kahwin paksa ' ini hanya khusus untuk bakal pengantin wanita sahaja. Sebab dia yang terpaksa berkahwin atas pilihan keluarga, walaupun mungkin sudah ada pilihan sendiri. Dalam isu ini, mungkin gadis dikahwinkan oleh bapa atau datuknya sendiri yang memang bertaraf Wali Mujbir.
 
Bagi pengantin lelaki pula, tidak layak dipanggil kahwin paksa kerana kalau dia sendiri melafazkan " Aku terima nikahnya si fulanah binti fulan , dengan mas kahwin sebanyak RM..... Tunai ", bermakna dia sendiri dah redho dan terima perkahwinan itu. Kalau dia sendiri dah terima, bermakna setujulah tu. Apa yang ada dalam hatinya, Wallahua'lam.
Bagaimana pun, ada beberapa khilaf dan pendapat ulama mengikut mazhab. Dan isu ini telah dibahaskan oleh fuqaha’ sejak dahulu lagi. Perbahasan mereka dapat diikuti dalam kitab2 fiqh pelbagai mazhab. Perbahasan yang dilakukan meliputi segenap aspek yang berkaitan dengan perwalian (wilayah) dalam urusan perkahwinan seperti siapa yang layak menjadi wali, hak dan tanggungjawab wali, susunan wali, jenis2 wali dan lain2. 
 
Pertama: Mazhab Syafie.
Dalil yang dipegang ialah sabda Rasulullah yang bermaksud: “Wanita yang janda lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya. Dara pula dinikahkan oleh ayahnya”. [ Ad-Daru Qutniy ]
Walau bagaimanapun, keharusan ini dengan bersyarat, iaitu,
1- Wali yang menikahkan itu ayah kandung kepada gadis tersebut atau datuknya. Wali yang lain daripada kedua-duanya tidak boleh menikahkannya tanpa izin daripadanya. 2- Tidak ada permusuhan yang nyata dan ketara antara kedua2 nya (ayah dengan anak yang dinikahkan itu)
3- Lelaki yang dipilih oleh wali sekufu atau sepadan dengan anaknya.
4- Mahar yang ditetapkan tidak lebih rendah daripada wanita lain yang sama taraf serta kedudukan dengan gadis tersebut. Sekiranya mahar dalam bentuk wang, ia mestilah dengan mata wang tempatan.
5- Lelaki yang dinikahkan dengan anaknya mestilah mampu membayar maharnya.
6- Lelaki yang dinikahkan itu bukan terdiri daripada orang yang menyusahkan gadis tersebut seperti orang buta, kurang upaya atau terlalu tua.
7- Ketika pernikahan dilakukan, gadis tersebut tidak termasuk dalam golongan mereka yang telah diwajibkan haji ke atasnya (sihat, mempunyai perbelanjaan yang cukup, aman perjalanan dan ditemani mahram).
Syarat2 di atas, sebahagiannya adalah syarat sah nikah dan sebahagiannya syarat mengharuskan pernikahan dilakukan. Syarat 1, 2 dan 5 adalah syarat sah. Sekiranya wali menikahkan anaknya tanpa syarat tersebut maka pernikahan itu tidak sah.

Kedua: Mazhab Hambali
Menurut Ibn Qudamah, ada dua riwayat daripada Imam Ahmad, satu riwayat menyebut bahawa wali harus menikahkan anak gadis yang sudah baligh tanpa izinnya dan riwayat kedua mengatakan tidak harus. Riwayat yang mengatakan harus berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud: “Janda lebih berhak ke atas dirinya daripada walinya, manakala anak dara diminta izin daripadanya. Dan keizinannya ialah diamnya.” [ Muslim dan Abu Daud ].
 
Menurut pendapat ini, wali yang boleh menikahkan seseorang gadis tanpa izinnya adalah ayah kandung kepada gadis itu atau penerima wasiatnya (wasi). Selain mereka berdua adalah tidak harus, hatta datuk atau bapa saudaranya. Dan disunatkan bagi wali meminta izin daripada anak gadis yang ingin dinikahkan sejajar dengan saranan Rasulullah dalam hadis di atas. 
 
Di samping itu, disunatkan juga meminta pandangan ibu gadis tersebut kerana rapatnya hubungan antara ibu dengan anak perempuannya, dan ibu juga sama dengan ayah dari segi memikirkan jodoh serta kebahagiaan rumah tangga anaknya. Dengan cara itu, hak ibu tidak diketepikan dan hatinya akan lebih bahagia. 
 
Ibn Umar berkata bahawa Rasulullah bersabda (maksudnya), “Mintalah pandangan kaum wanita tentang anak-anak perempuan mereka.” [ Riwayat Abu Daud ]. Sekiranya gadis tersebut sudah mempunyai pilihan sendiri yang sekufu dengannya, maka pilihannya diutamakan. Imam Ahmad berkata, pernikahan adalah hak peribadinya yang khusus. Maka wali atau wasi (penerima wasiat) tidak wajar memaksa gadis berkahwin dengan lelaki yang tidak disukainya. Sekiranya wali enggan menikahkan anaknya yang berusia sembilan tahun (yang sudah baligh dan berakal) atau lebih dengan lelaki pilihannya, maka wali dianggap ‘adhil (ingkar) dan gugur haknya sebagai wali. Jika berlaku berulang kali, maka dia menjadi fasiq.

Ketiga: Mazhab Maliki
Seorang ayah yang siuman dan matang harus menikahkan anak gadisnya yang baligh dan berakal walaupun dengan mahar yang kurang daripada yang sepatutnya atau yang sepadan dengannya. Contohnya, jika mahar yang sepadan dengannya (mahar mithil) adalah satu pikul emas, tetapi wali menikahkannya dengan mahar satu suku dinar, ia tetap sah. 
 
Wali harus menikahkan anaknya dengan lelaki yang lebih rendah tarafnya atau yang buruk rupanya atau lelaki yang tidak disukainya, sama ada anaknya memberi izin atau tidak selama mana anaknya itu masih dara walaupun usianya sudah lanjut dan telah menjangkau 60 tahun. Namun begitu sekiranya anak dara itu seorang yang dilihat matang oleh wali dan dia memberinya kebebasan untuk memilih, maka dalam keadaan ini wali tidak harus memaksanya. Wali tidak harus menikahkannya tanpa keizinan yang jelas daripada anaknya.
 
Perlu disebutkan bahawa keharusan memaksa hanya ketika pada kebiasaannya tidak timbul mudarat yang ketara dengan sebab perkahwinan itu. Sekiranya perkahwinan itu boleh membawa mudarat seperti dikahwinkan dengan lelaki yang cacat, gila, mati pucuk dan seumpamanya, maka tiada hak bagi wali memaksa anaknya.
Hak untuk memaksa ini hanya khusus bagi ayah dan wasi sahaja, dan tidak harus bagi selain kedua-duanya.

Keempat: Mazhab Hanafi
Wali, sama ada ayah atau selainnya tidak berhak langsung menikahkan seorang gadis yang telah baligh dan berakal kerana gadis itu telah menjadi seorang mukallaf yang bertanggungjawab penuh ke atas dirinya dalam melaksanakan tuntutan hukum syarak. Dia berhak mengendalikan sendiri urusan peribadinya. 

Tiada seorang pun yang boleh menguasainya dan memaksanya. Dia juga boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa perlu mendapat keizinan walinya atau menyerahkan kepada wali melaksanakan akad nikah bagi pihak dirinya. Dia harus mengakad nikah dirinya sendiri, tidak kira sama ada lelaki itu sekufu dengannya atau tidak, dan dengan mahar yang sepadan atau tidak. 

Dia berhak sepenuhnya mengendalikan urusan dirinya. Tiada seorang pun yang berhak menghalangnya. Antara nas yang menjadi dalil mazhab Hanafi ialah peristiwa yang diceritakan oleh Ibn Abbas bahawa seorang gadis menemui Rasulullah menyatakan bahawa ayahnya telah menikahkannya sedangkan dia tidak suka. Maka baginda memberinya hak untuk memilih sama ada ingin memfasakh pernikahan itu atau tidak. 
 
Nasihat peribadi saya, kalaulah ada di luar sana pasangan yang pernah melalui situasi kahwin paksa ini, tetapi ternyata pernikahan itu diuruskan menurut prosedurnya yang sah dan dikendalikan oleh Jurunikah yang bertauliah, bererti pernikahan itu sah dan mereka memang bergelar suami isteri. Tapi, soal hati tiada siapalah yang tahu. Walau pengantin lelaki cuba juga menerima si isteri dengan rela hati, tetapi rasa cinta, kasih dan mahabbah itu, tetap juga tidak wujud, maka pada pandangan saya, wajarlah si suami itu melepaskan isterinya itu dengan cara yang terbaik. 
 
Jangan diseksa perasaan dan jiwa si isteri dengan tindakan2 yang tidak diizinkan syara'. Anjuran saya ini berdasarkan firman Allah, “Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteri2 yang diceraikan itu), kecuali jika keduanya (suami isteri) takut tidak dapat menegakkan aturan2 hukum Allah. Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa kedua2 nya tidak dapat menegakkan aturan2 hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa - mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu). Itulah aturan2 hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan2 hukum Allah, maka mereka itulah orang2 yang zalim. [ Al-Baqarah: 229 ] 

Wallahhua'lam.. 

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review